Tag: joz

  • CEMETI AMAROSULI

    CEMETI AMAROSULI Insya’allah cemeti ini mempunyai khodam 36 ribu yang bersenjata khusussiap melindungi pemiliknya , insya’allah cemeti ini mempunyai beberapakeistimewaan di antaranya : –     kekua tan   pukulan 10 juta kilo gram –     kekuatan 12 ribu pedang cahaya langit , kekuatan ini akan menjagapemiliknya luar dalam –     ditakuti berbagai…