Gedruk Lindu Buwono

Gedruk Lindu Buwono adalah ilmu yang sangat ampuh dalam melawan musuh/menggertak musuh caranya : BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, BISMI SIFAT, KANG MANJING ING RUH, RUH IDHOFI RUH INGSUN, MALAIKAT ANIBAT KANG NGALING-ALINGI ONO PUCUK’E BROJO, MALAIKAT MUSRIBAT KANG NGALING-ALINGI ONO ING PINGGIRE BROJO, BROJO ANYEMBAH MARING INGSUN, GENI,PEDANG,GEMLUGUR SUWARANE, BEDIL KEMRINGSING SUWARANE, WESI PEDOT KUKUSE, WATAK’E GENI SEMERUK, […]

Terawangan

TERAWANGAN   Ki Semar Jagad Putih adalah seorang para normal yang juga sebagai ketua ikatan para normal diwilayahnya, meskipun begitu Ki Semar mempunyai sebuah permasalahan yang membuat ddirinya kurang percaya diri dihadapan-hadapan para normal lain yang lebih senior. Kira-kira apa sih permasalahan Ki Semar ini, mari kita simak percakan di bawah ini.           Ki Semar […]