TAWASUL SEMUA KEILMUAN TIRTA MAYA

ILA KHADROTIN NABIYYIL MUSTOFA MUHAMMADIN SHOLLALLOHU ALAIHI WASALLAM AL-FATIKHAH……………. 2. ILA HADROTI SAYYIDINA SYECH ABDUL QODIR AL-JAILANI AL-FATIKHAH…………. 3.TSUMMA ILA HADROTI SYECH SUBAKIR AL-FATIHAH…………. 4.TSUMMA ILA HADROTI SYECH MAULANA MAGHRIBI AL-FATIHAH………. 5.TSUMMA ILA KHADROTI PANGERAN AJI SAKA AL-FATIHAH……………. 6. TSUMMA ILA KHADROTI EYANG PARABU SILIWANGI AL-FATIHAH……… 7.TSUMMA ILA KHADROTI EYANG PRABUANGLING DHARMA AL-FATIHAH………. 8.TSUMMA ILA […]