CEMETI AMAROSULI SI KILAT PETIR

Insya’allah cemeti ini mempunyai khodam gigi 48 ribu yang bersenjata khusussiap melindungi pemiliknya , insya’allah cemeti ini mempunyai beberapakeistimewaan di antaranya : Mmengurung jin atau mimindah jin kedalam bangkai ghaib agar mengakui segala perbuatanya Kekuatan   pukulan 10 juta kilo gram Kekuatan 12 ribu pedang cahaya langit , kekuatan ini akan menjaga pemiliknya luar dalam Ditakuti […]