GRATIS SOSIALAN
”Aji poncoroko kalingan 3”.

9 aliran kegaiban saja hasiat.

Nanti kalau dah tak terangkan malah bingung, ilmu sebagus ini se lengkap ini kok murah banget ya ..benar gak ni maharnya, jangan2 Jaka Dayu ngantuk karna dari kemarin kayaknya gak tidur…!

Ilmu yang memang unik melibatkan ratu sindori, ratu agung pujankalingan, ratu simbernala, ketika muncul kejenuhan dalam belajar dan pendalaman keilmuan, banyak penyebab tentunya, karena susah memahami ilmu, memahami isarat, memahami petunjuk gaib, karena itu benar-benar membutuh seorang guru p yang sadah sangat terbiasa tentang hal itu tentunya, maka pada kesempatan kali ini kami akan membabar 40 petunjuk ( *40 dibuka satu-satu*, makanya masih proses pengetikan) itu dari 9 sisi sangat lengkap mengkapi kasepuhan kita tanpa sulit dan bingung bla ada pasien atau untk khdupan kta sehari-hari. tabir ini dibuka dan dijamin bisa memakai tanpa harus latihan. ilmu ini tiap mau tidur baca 1x tahan nafas begitu juga tiap mau bepergian. agar diberi petunjuk gaib lewat mimpi ataupun lewat alam langsung, bila kita baca maka semua akan ketarik dan muncul.

Kita jelaskan pertanda yang keluar dari 9 sisi 40 jenis.

 1. Tiba-tiba ada kucing lewat warna hitam, itu pertanda santet berdatangan.
 2. Tiba-tiba ada kucing warna selain hitam lewat, maka yang kerjakan/yang di cari gagal.
 3. Pas masuk rumah orang kok meligat katak, maka yang ada didalam rumah kena santet.
 4. jalan tiba-tiba di hadang ular menghadap ke anda berarti ada ancaman 8 jin minimal.
 5. tiba-tiba ada cicak jatuh pertanda jangan hawatir besok dapat rejeki.
 6. tiba tiba kejatuhan daun di tangan kanan, maka akan dapat hal baik.
 7. jalan tersandung 2x, baca doa maka akan dapat kebaikan.
 8. ngobatin orang kok ada yang berdenyut nadimu dibagian mana aja boleh, berarti dia kena santet 2 jalur langsung dari jin dan manusia.pengobatanya air perasan kencur bacakan doa ini 17x. di minumkan, cuma itu penangkalnya.
 9. tidur kok tiba-tiba melihat didatangi orang yang sudah meninggal berarti kamu dalam keadaan mencemaskan sesuatu, tidak apa2 maka segera ambil garam dan kunyah telan.
 10. bila dirumahmu dimasukin ular, jangan matikan tapi ambl air percik-percik kan ke ular, karena kamu akan menjadi orang terpandang di ikuti banyak orang.
 11. kalau kamu mimpi melihat ombak bening menerpamu menandikan mu maka akan bertambah ilmumu.
 12. kalau kamu mimpi menggendong wanita tua akan dapat pusaka yang sangat ampuh.
 13. apabila mimpi penggendong kakek2 maka akan dapat pusaka tua.
 14. apabila mimpi di gigit macan bila takut akan sial.
 15. mimpi di makan macan sampai habis dan tdak takut atau ihlas sudah mendekati jaya.
 16. mimpi digonggongin anjing ,ada musuh yang tidak berani sungguhan sok nantang2, tapi di gertak gak berani, akan terjadi.
 17. bila ada tamu membawa yang manis-manis berarti mau minta obat.
 18. bila ada pasien membawa buah berarti minta kaya.
 19. bila ada tamu membawa makanan jadi maka minta pelaris/pagar/isian.
 20. bila mimpi melihat banyak tawon maka anda dibicarakan banyak orang.
 21. bila lampu menyala tiba-tiba mati/putus, brarti ada hubungan anda ya akan putus, sgera baca doa ilmu ini 11x tiupkan air dan minumlah.
 22. bila kamu mimpi atau tiba-tiba seperti ada yang melihat punggungmu, berarti ada yang menguji keilmuanmu.
 23. bila merasa/mimpi dilempari jarum di punggungmu, maka itu yang akan berhianat padamu.
 24. tiba-tiba kepala serasa tebel, maka itu ada mahluk gaib yang mendekati lebih dari 1,maka tepuk paha kiri agar semua hancur.
 25. bila hati andi tiba-tiba berdebar, itu bukan pertanda buat anda, tetapi itu pertanda akan datang orang yang didalam dirinyi di huni jin yang sangat kuat. nanti bisa diatasi memakai cemeti ikatkan badanya,cemeti bacakan doa cemeti dulu kalau tidak punya pakai doa ilmu ini 99x, jin yang kuat tersedok ke penjara api dalam ceemeti.
 26. apabila anda tiba-tiba kejatuhan tai burung maka anda akan selamat dan rejeki sedang-sedang saja.
 27. apabila kejatuhan tai/kotoran cicak di kepala, maka akan dapat rejeki banyak dalam waktu dekat.
 28. kejatuhan tai cicak ditangan, rejeki akan mengalir terus.
 29. wajah tiba-tiba panas, agar ada kabar baik, baca doa ini 1x tiupkan ke telapak tangan dan usapkan wajah.
 30. makan ayam,tangsa, bebek, dll dapat brutu tanpa sengaja, maka akan banyak yang mencintaimu.
 31. tiba-tiba batuk tanpa sebab, maka itu anda memakan makan haram yang tidak sengaja.
 32. melihat atap rumah bocor, pagar anda dan rumah kebobolan santet yang kuat.
 33. ada tamu memakai baju merah mengingatkan ada ilmu yang terlewatkan.
 34. makan kegigit lidah/bibir 2x ternyata ini ada ucapan kita yang mendalam ke orang lain sdang di ingat-ingat.
 35. tertusuk jarum berarti anda melupakan sesuatu.
 36. melihat bintang berubah2 tempat anda akan mendapatkan guru yang besar dalam khdupan anda.
 37. melihat jarik/kemben/rok wanita jatuh tiba-tiba, atau naik terkena angin maka ilmu anda ada yang mau mengambil, segera baca doa ini sebanyak 17x dan hentak kan kaki kanan ke tanah.
 38. ada binatang punggung merindukan bulan masuk tempat praktek maka tu2plah praktek anda, ada lokasi bacakan doa ini 4000x. beberapa burung yang jatuh ke dalam rumah.
 39. bila makan kok ada tamu cukup persilahkan masuktn duduk jangan tinggalkan makanan mu karena bisa memutus rejekimu, bila terlanjur segera baca doa ini 11x tiupkan air dan minumlah.
 40. bila wirid apapun kok tiba-tiba punggung panas atau ada yang menjalar maka agar jadi kekuatan besar, segera hentikan wirid bacakan doa ini sebanyak 11x baru lanjut wiridnya lagi, itu kekuatan besar yang menghampiri kalau di bacakan kan jadi milik kita.

Hal itu muncul lewat mimpi atau perasaan atau nyata, semua bisa. ilmu akan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. ini doa ilmunya.

Sisik melik bopo adam babu hawa’ aku topo ing tengahing Samudro Joyo

Untuk anggota tirtamaya cukup bacalah wasilah penyambung inti jagad kasepuhan 9 kemudian baca doa mantranya sebanyak 140x tiupkan air untuk di minum.cukup jalani 1x.

untuk umum yang tidak anggota resmi tirtamaya cara sama, namun dijalani 21 hari berturut-turut.
jangan menurunkan ilmu ini sebelum melakukan penyelarasan kepada diri sendiri.

yang mau menjalani ijin dan wa nama dan nama ortu biar kami isi, ilmu itu isianya yang kami pentingkan.
nantinya mau dimaharkan juga kami perbolehkan, meskipun dapatnya dari kami gratis.

nanti bila mau menurunkan bacalah 200x tiupkan ke madu untuk di minum.
namun sebelum wirid penurunan bacalah wasilah inti kasepuhan penyambung jagad 9 terlebih dahulu bagi yang muslim.

sebelum wirid/ritual penting kita membaca wasilah kasepuhan terlebih dahulu dengan maksud agar semua upaya kita banyak yang mendoakan, kita juga minta restu kepada eyang jaka dayu yang hidupnya sudah puluhan ribu tahun, serta kalau tanpa wasilah kita itu tanpa dukungan bekerja sendiri maka dengan adanya wasilah-wasilah kita lebih ringan bekerja karena banyaknya dorongan yang tak ternilai.

WASILAH KASEPUHAN PENYAMBUNG INTI KASEPUHAN JAGAD 9

Biridho ilahi ta’ala wasyafaa’ati Rosulillaahi shollallohu ‘alaihi wasallam wa’ala alihi wa-ashkhaabihi wa-azwaajihi wadzurriyatihi wa-ahli baitihi. Al-fatihah……….
Ila hadroti Nabiyyina Muhammadin shollaloohu alaihi wasallam. Al-fatihah……..
-Khususon ila hadroti syech abdul qodir jailani Alfatihah….
Tsumma ila arwaakhil anbiyaa-i walmursaliina wal malaa-ikatil muqorrobiina wassyuhadaa-i wasshoolikhiinal ‘aamiliina wal-auliyaa-il mukhlishiina wamasyaayikhit thuruqi ajma’iina wal qurroo-i wal mutahajjidiina. Al-fatihah…………………
Tsumma ila arwaakhi sayyidinaa jibril wa mikaa’il wa isrofil wa ‘izroo-il wakhamalatil ‘arsyi wal kursiyi wal karuubiina warrukhaaniyiina wal muqorrobiina wasafarotil barorotil kiroomil kaatibiina tauroti muusaa wa-injiili ‘isa wa zabuuri dawuuda wa furqooni muhammadin shollallohu ‘alaihi wasallam. Al-fatihah…………………
Tsumma ila arwaakhi abi bakar assidiiqi wa ‘umar al-faruq wa usman barrurrokhim wa ‘ali syadiiduddiin wa khulafaa-i rosuulillaahi shollalloohu ‘alaihi wasallam. Al-fatihah…………………………….
Khususon mbah semar ismoyo jati. Al-fatihah……………………
Khususon eyang joko dayu Al-fatihah…………………
Khususon mbah rekso bumi. Al-fatihah…. ……..
Khusuuson syaikhinaa syaikh subaqir wa auliyaa-illaahi ta’aala fii jihati siti waqutbi hadzaa zamaani wa khusuuson aji soko wa angling dharmo syech umar ali lan danyang bojonegoro lan cikal bakal deso sekabupaten bojonegoro wa jamii’i auliyaa-illaahi ta’aalaa min masyaariqil ardhi wa maghooribihaa qoddasallohu sirrohum. Al-fatihah………………………….

Khususon :
Kertarajasa Jaya Wardhana ( Raden Wijaya ).-Tribuana
prajna Paramita.-
Dyah Duhita.-Dyah Gayatri.-Jaya Negara.-Raja Dewi.-Maharajasa
Wijayarajasa.-Tribuana Wijayatungga Dewi.-Kertawardhana.-Rajasa Wardhana.-Indu Dewi.-Paduka Sori
rajasanagara ( Hayam Wuruk ).-Selir Iswari ( Paduka Pajang ).-Singa Wardhana Raden Sotor.-Wikrama Wardhana.-Kusuma Wardhani.-Wira Bumi.-Nagara Wardhani.-Sura Wardhani.-Pandan Salas.-Kerta Wijaya.-Hyang Wekas Ing Suka.-Suhita.-Raja Kahuripan.-Rajasa Wardhana.-Girisa Wardhana ( Dyah Suryawikrama ).-Singa Wikrama Wardhana.-Paduka Singapura.-Girindera Wardhana ( Dyah Wijaya Karana ).-Girindera Wardhana ( Dyah Wijaya Kusuma ).-Girindera Wardhana ( Dyah Ranawijaya ).-Baginda Pamotan Kertabumi ( Brawijaya v ).-Bondan Kejawen ( Lembu Peteng ).-Dewi Nawangsih ( Putri Ki ageng Tarup ).-Ki Ageng Getas Pandawa.-Bagus Sogom/ Ki Ageng Selo ( Syech Abdurrohman ).-Ki Ageng Ngenis.-Ki Ageng Pemanahan.-Panembahan Senopati.-Raden Santri.-Raden Adnan.-Raden Samantri.-Kyai Hamzah.-Kyai Kasmadi.-Mbah Marto.-Mbah Rostamaji.-Mbah Warmo + Ngapinah.-Mbah Sutinah.-Mbah Sukijan. Mbah Ngasirin+Kanipah.-Bapak Munaji+Ibu Supatmi, Gus Imam Mak’ruf joko dayu satrio tondo negoro/ surya macan pringgondani/ Raden Bagus Jaya Dilaga/ Macan Emas Bledex Sayuto/ Ki Ageng Bledex Ngampar/ Ki Ageng Saloko Wahyu Kencono/ Ki Ageng Tejo Samudro min usuluhim ila furu’ihim Lahumul fatihah………………..1 atau 9x.

nanti berjalanya waktu sangat luar bias makin cerdas.

People reacted to this story.
Show comments Hide comments
Comments to: GRATIS SOSIALAN
 • Juni 28, 2022

  Assalamu’alaikum. Wr.wb. Gus, mohon ijin memiliki & mengamalkan. Nama orang tua : ibu = NAFSIYATUN . ayah = SAIMAN

  Reply

Write a response

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.